ŘEŠENÍ PRO ŠKOLY

Zapojte žáky a studenty do chodu školy a získejte důležitá data pro její rozvoj

více informací

Participace ve školách pomůže všem

Studenti a žáci

Vystoupí ze své obvyklé pasivní role a zapojí se do chodu školy. Díky tomu se zde cítí lépe a zároveň poznávají, jak fungují základy demokratické společnosti.

Učitelé

Získají nový úhel pohledu na myšlení, priority, potřeby a přání svých studentů a žáků.

Škola

Participace přispěje k vytvoření demokratické atmosféry a posílí důvěru žáků ve vedení školy. Škola také získá důležitá data pro svá další rozhodnutí a rozvoj.

Zřizovatel školy

Pomocí participace zajistí propojení škol, komunit a zainteresovaných stran. Dále zapojí školy do vývoje města a podpoří edukaci demokratických principů.

Pro participaci ve školách nabízíme tato řešení

Chcete zapojit žáky a studenty do rozhodování o rozvoji školy?

kontaktovat d21

Více o participaci na školách

Připravili jsme pro vás e-book, v němž jsou shrnuty všechny důležité informace o školní participaci.

STáhnout e-book

Mám zájem o participaci ve škole

kontaktovat d21