Společně tvoříme Chomutov

Participativní rozpočet je podle nás skvělý způsob, jak zhmotnit aktivitu občanů. Přináší hmatatelné výsledky, kolem kterých budou chodit další roky.

Ing. Tereza Rödlingová

Společně tvoříme Chomutov

v číslech

48 739

obyvatel Chomutova

28

navržených projektů

5 000 000 Kč 

rozpočet pro participaci

POUŽITÁ ŘEŠENÍ:

Participativní rozpočet v Chomutově

Chomutov jakožto malé severozápadní město se potýká s odlivem obyvatel, kteří se cítí být odříznutí a městem přehlíženi. Ve snaze těmto problémům v budoucnu předcházet město našlo jednoduché řešení v podobě participativního rozpočtu, který občanům umožňuje spolupodílet se na utváření města a alokaci investic. Zároveň také získají vhled do fungování municipalit a naváží užší kontakt s městskými představiteli.

D21 a Chomutov

Spolupráce započala koncem roku 2016, kdy se přední představitelé Chomutova setkali na expertním setkání s D21, která konferenci organizovala. Město si tak slibovalo zapojení občanů, kteří budou diskutovat na veřejných setkání a aktivizovat své blízké.

Jelikož participativní rozpočet představuje jisté reputační riziko, nechtěl Chomutov ponechat nic náhodě. Uvědomoval si důležitost komunikačních aktivit, proto radnice využila poradenství konzultantů D21 v oblasti komunikace a oslovení občanů, které zaručilo úspěch a přátelskou atmosféru prvního ročníku rozpočtu.

Vydařený první ročník

Celkový rozpočet byl stanoven na 5 000 000 Kč. Hlasování se uskutečnilo na přelomu května a června 2017, ve kterém hlasovalo na 2 082 hlasujících. V porovnání s mnohem většími městy či městskými částmi se jedná o skutečně vysokou míru participace.

Participativní rozpočet oslovil primárně mladé lidi. Ve věku mezi 19 až 35 lety se jich hlasování zúčastnilo 47%. To poukazuje na to, že mladým lidem osud Chomutova není lhostejný.

Spolupráce s D21 společně s vysokým nasazením městských úředníků zajistilo hojnou účast obyvatel na veřejných setkání během deliberační části, kde mohli občané prezentovat a obhajovat své projekty před ostatními.

Nejúspěšnějšími projekty se nakonec staly:


Co je však důležitější, městu se úspěšně podařilo zapojit občany do veřejného dění, zhmotnit jejich nápady a znovu získat důvěru jejich obyvatel.

Chcete zapojit občany a budovat lepší města a obce pro život?

kontaktovat d21

Přečtěte si další příběhy