Participativní rozpočtování „Pébéčko“ ve školách


Praktická zkušenost s demokratickým procesem pro děti, během tří týdnů.

Mám zájem

Co je Pébéčko ve školách


Pébéčko je vzdělávacím prostředkem pro učitele i děti, aby si prakticky vyzkoušeli a procvičili vědomosti, získané ve výuce. Školní varianta pébéčka není oproti variantě pro dospělé finančně, časově ani administrativně příliš náročná. Je zábavná, motivační a žáci se v ní dokážou realizovat. Děti přirozeně získávají zkušenosti, v praxi sledují výsledek svého úsilí a vidí, že jejich aktivita, preference a názor vedou ke konkrétnímu řešení.

Přínosy Pébéčka

Participace je aktivita, která přináší okamžité i dlouhodobé benefity pro všechny zúčastněné strany (žáky, učitele, rodiče, školu, případně zřizovatele školy – město), jedná se o tzv. win-win řešení.

Děti

pochopí demokratické principy, podílejí na společných rozhodnutích, rozvíjejí svou kreativitu, finanční gramotnost, komunikativní a prezentační schopnosti, učí se uvažování v souvislostech a aktivnímu postoji

Učitelé

zapojí děti do užitečné aktivity, zlepší klima a atmosféru ve třídě, posílí vzájemnou komunikaci s dětmi a získají nový úhel pohledu na myšlení, priority, přání a potřeby dětí

Škola

vytvoří demokratickou atmosféru, zvýší transparentnost, posílí důvěru žáků ve vedení školy, získá podrobnější vhled do názorů a myšlení žáků i nástroj k otevřenější komunikaci s rodiči, přispěje k lepší ochraně žáků

Jak Pébéčko probíhá

Proces pébéčka má 7 fází a je možné jej pohodlně stihnout během tří týdnů.

Jak vám s pébéčkem pomůže D21?

Pro školní pébéčko jsme vám v D21 připravili podrobného on-line průvodce, určeného školním koordinátorům, metodiku pro učitele, výukové pracovní listy pro žáky i balík základních propagačních materiálů. Díky tomu budete mít v každé fázi pébéčka veškeré potřebné údaje a podklady na jednom místě.

Prostřednictvím aplikace D21 vám umožníme zabezpečené on-line hlasování, díky kterému budete mít výsledky ihned k dispozici. Aplikace umí také generovat hlasovací lístky pro hlasování na papíře.

Řekli o Pébéčku

(Marie Lejčková

Mgr. Marie Lejčková, ředitelka ZŠ Bezručova, Říčany

„Výzva ke spolupráci s D21 vzešla před dvěma lety ze setkání ředitelů základních škol města Říčan. Od té doby se na naší škole uskutečnily akce, při kterých byli žáci vyzváni ke spolurozhodování. Cílem bylo zapojit děti do rozhodování o proměně školy, účelně využít finanční dotaci od zřizovatele, poznat názory dětí (vidět školu jejich očima) a motivovat žáky pro zvýšení jejich pocitu sounáležitost se školou.”

Potřebujete více informací?

Připravili jsme pro Vás e-book, kde jsou shrnuty všechny informace o školní participaci přehledně a na jednom místě.

Stáhnout e-book

Další služby pro školy

Průzkumy

Průzkumy a práce s daty jsou velmi účinným nástrojem ke stanovení priorit, definování pozitiv, negativ či rizik (třeba včasné rozpoznání a identifikaci sociálně nebezpečného chování). Průzkumy jsou modelovány dle konkrétních potřeb a požadavků školy. Jde o extrémně hodnotný nástroj pro všechny účastníky procesu: děti, učitele i vedení školy.

Školní průzkumy by měly být připravovány ve spolupráci s dětskými psychology a školními poradci. Zpracování materiálu ​poutavou formou, přizpůsobenou věku ​i správná komunikace je motivací, aby se žáci s chutí zapojili. To přináší vyšší validitu výsledků. Správný přístup vytěží maximum z každého dotazování, je nenáročný a neomezuje běžné školní aktivity.

Obohacení práce školních parlamentů

Školní parlamenty simulují ve škole zastupitelskou demokracii: učí děti přemýšlet politicky a účastnit se veřejného života ve škole. Školních parlamentů je možné efektivně využít v rámci školní participace: mohou fungovat jako platforma a garant pro konzultativní referenda a průzkumy, aktivně přicházet s tématy a nastavovat agendu.

Mám zájem o Pébéčko

Pokud chcete realizovat na Vaší škole pébéčko, dejte nám vědět a my se Vám co nejdříve ozveme.

Mám zájem