Praha 10: Nová či zrekonstruovaná radnice?

Uvažujete o drahém projektu s obrovským dopadem? Chcete získat zpětnou vazbu od občanů a dozvědět se, jaké jsou jejich skutečné potřeby? Podívejte se, jak na to šli na Praze 10.

Zadání klienta

Praha 10 je městská část Prahy s více než 100 tisíci obyvateli.

Problém

V roce 2015 se zástupci Prahy 10 rozhodli zkvalitnit sídlo Městského úřadu. Potřebovali však znát názor obyvatel na dvě možná řešení: rekonstrukci stávající budovy či výstavu úplně nové radnice. K tomu chtěl úřad změřit spokojenost obyvatel s vybavením a službami a možnosti jejich vylepšení.

Řešení D21

D21 připravila několik hlasování a provedla průzkum na reprezentativním vzorku 997 obyvatel Prahy 10 starších 15 let. Data byla sebrána formou osobních rozhovorů mezi 23.-28. listopadem 2015 v různých částech Prahy 10.

Výsledky

V tomto průzkumu jsme zjistili, že pouhých 18% obyvatel souhlasí s přestěhováním sídla městského úřadu. Výsledkem bylo, že městská část Praha 10 dostala od občanů jasnou zpětnou vazbu, že chtějí rekonstruovat současnou budovu městského úřadu. Město navíc ušetřilo peníze za stavbu nové budovy úřadu. Zastupitelé také získali informačně bohaté mapové podklady, které znázorňují názor obyvatel na poskytované služby a vybavení. Tyto informace budou dále využívány k efektivnějšímu a kvalifikovanějšímu rozhodování.

Praha 10 už ví nejenom to, že občané nechtějí stěhovat stávající městský úřad, ale rozumí i tomu, co se obyvatelům líbí, co potřebují a co by chtěli změnit do budoucna!

Obrázky

Mapa nejlepších služeb a vybavení
Mapa nejhorších služeb a vybavení

Hledáte podobné řešení?

Kontaktujte nás

Podívejte se na další případové studie

Město New York - Participativní rozpočet

Participativní rozpočtování (participatory budgeting, zkráceně PB či pébéčko) je demokratický proces, ve kterém členové komunity přímo rozhodují o tom, jak utratit část veřejného rozpočtu. Jde o formu demokracie zdola. D21 zajišťovala technické řešení pébéčka v roce 2016 a bude tomu tak i v roce 2017.

Zjistit více

Řídím Říčany

Říčany jsou pro D21 v České republice klíčovým partnerem . Město je průkopníkem v občanské angažovanosti a participaci. Úkolem administrativy je zvýšit roli občanů v rozhodovacích procesech a ujistit se, že jsou rozhodnutí založena na kvalitních datech. Aby Říčany těchto cílů mohly dosáhnout, D21 pro ně vyvinula unikátní participativní program Řídím Říčany.

Zjistit více

Konference Paris Climate 2015: Make It Work

Nalezení konsensu je při každém rozhodování velkou výzvou, stejně jako pojmenování bodů, kde se jednající nejvíce rozcházejí a kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost. Science Po - Paris stála před výzvou ukázat světu, že globální dohoda o klimatu je možná. D21 ji k tomu vybavila sadou nástrojů, díky kterým tohle "success story" proběhlo naprosto hladce.

Zjistit více

NHS Citizen, Velká Británie

Zdraví a zdravotní péče jsou na vrcholu žebříčku vládních priorit. Aby se služby zlepšovaly, britská National Health Service chtěla do diskuze začlenit pacienty, uživatele služeb a celou veřejnost. Získávání a smysluplné zpracování názorů je výzva, kterou D21 umí vyřešit.

Zjistit více