Konference Paris Climate 2015: Make It Work

Čeká vás jednání nebo konference? Očekáváte složitá témata? Předpokládáte, že bude těžké se dohodnout? Podívejte se, jak se s těmito problémy vypořádali v rámci Make It Work.

Zadání klienta

Make It Work (MIW) byla čtyřdenní simulace klimatické konference OSN, která se konala od 28.-31. května 2015. Organizoval ji Sciences Po - Paris (Institute d'Études Politiques de Paris), přední univerzitní institut zaměřený na politické vědy a mezinárodní vztahy. MIW shromáždila v Nanterre-Amandiers na 200 studentů z celého světa.

Problém

Simulace Make It Works, kterou organizovali přední světová výzkumníci v oboru udržitelného rozvoje a mezinárodních vztahů, se snažila najít nový model rozhodování OSN. Především šlo o snahu zvýšit efektivitu práce vyjednávačů a organizací pomocí nástroje na zpětnou vazbu v reálném čase, který by umožňoval řešit zdánlivě neřešitelné otázky.

Řešení D21

D21 použila během MIW celou řadu různých technik. Zahrnovaly jednoduché průzkumy veřejného mínění a měřily spokojenosti účastníků s potenciálními výsledky a reakce jejich kolegů. D21 tým zkonstruoval také řadu pokročilých anket, které pomáhají u sporných otázek rozpoznat body dohody či neshody.

Výsledky

Výsledky hlasování byly použity s cílem usnadnit dialog během jednání. V reálném čase byly prezentovány účastníkům a vysvětleny zástupcem D21. Přelomová analýza plusových a minusových hlasů okamžitě zvýraznila možnosti pro další jednání, a zároveň odhalila body, na kterých se účastníci neshodnou a na kterých je tak třeba ještě pracovat.

Science Po ukázalo, že dohody o klimatu je možné dosáhnout. D21 pomohla najít nejvyšší možnou míru konsensu!

Obrázky

Vyhodnocení hlavnímch překážek pro dosažení dohody
Vyhodnocení rozdílných modelů řešení konfliktů kvůli přírodním zdrojům

Hledáte podobné řešení?

Kontaktujte nás

Podívejte se na další případové studie

Město New York - Participativní rozpočet

Participativní rozpočtování (participatory budgeting, zkráceně PB či pébéčko) je demokratický proces, ve kterém členové komunity přímo rozhodují o tom, jak utratit část veřejného rozpočtu. Jde o formu demokracie zdola. D21 zajišťovala technické řešení pébéčka v roce 2016 a bude tomu tak i v roce 2017.

Zjistit více

Řídím Říčany

Říčany jsou pro D21 v České republice klíčovým partnerem . Město je průkopníkem v občanské angažovanosti a participaci. Úkolem administrativy je zvýšit roli občanů v rozhodovacích procesech a ujistit se, že jsou rozhodnutí založena na kvalitních datech. Aby Říčany těchto cílů mohly dosáhnout, D21 pro ně vyvinula unikátní participativní program Řídím Říčany.

Zjistit více

Praha 10: Nová či zrekonstruovaná radnice?

Stejně jako mnoho jiných měst má i Praha 10 problém se zastaralou budovou radnice. Zástupci města rozhodli o jejím přestěhování, ale chtěli zjistit, jaký je názor obyvatel. D21 ukázala, že si obyvatelé stěhování nepřejí, ale preferují rekonstrukci stávající budovy. Praze 10 tak ušetřila peníze. Radnice navíc získala širokou škálu dat, která zahrnovala potřeby, preference a názory obyvatel na vybavení a služby.

Zjistit více

NHS Citizen, Velká Británie

Zdraví a zdravotní péče jsou na vrcholu žebříčku vládních priorit. Aby se služby zlepšovaly, britská National Health Service chtěla do diskuze začlenit pacienty, uživatele služeb a celou veřejnost. Získávání a smysluplné zpracování názorů je výzva, kterou D21 umí vyřešit.

Zjistit více