Město New York - Participativní rozpočet

Participativní rozpočtování (participatory budgeting, zkráceně PB či pébéčko) je demokratický proces, ve kterém členové komunity přímo rozhodují o tom, jak utratit část veřejného rozpočtu. Jde o formu demokracie zdola. D21 zajišťovala technické řešení pébéčka v roce 2016 a bude tomu tak i v roce 2017.

Zadání klienta

Pébéčko v New Yorku v roce 2016 umožnilo místním obyvatelům z městského rozpočtu rozdělit 38 milionů dolarů na projekty navržené členy komunit. To z něj činí největší pébéčko v Severní Americe. V období 2015/16 proběhlo páté kolo, do kterého bylo zapojeno 28 z 51 městských distriktů.

Problém

Melissa Mark-Viverito, předsedkyně Městské rady, a její tým chtěli účastníkům pébéčka zjednodušit sdílení nápadů na projekty, umožnit zpětnou vazbu komunity, zajistit bezpečnou registraci, dát možnost hlasovat online na místě i z domova a ušetřit peníze daňových poplatníků (a lesy) tím, že vytisknou méně papírů a učiní proces sčítání hlasů efektivnější.

Řešení D21

Tým D21 spolupracoval s Radou, aby poprvé umožnil online hlasování ve všech 28 participujících obvodech. V 11 obvodech měli rezidenti možnost se osobně s předstihem registrovat a poté bezpečně odvolit na svém chytrém telefonu či osobním počítači. Velkou výhodou, kterou D21 zajistila, bylo automatizované vytvoření papírových volebních lístků a jejich sčítání, což významně zkrátilo dobu sčítání hlasů a počet chyb.

Pět obvodů využilo D21 hlasování ke kreativnímu sbírání nápadů na sousedských shromážděních, čímž dostali stovky členů komunit šanci dát svou zpětnou vazbu. Zároveň se tím mezi lidmi volně šířila informace o konání pébéčka. A v neposlední řadě vytvoření D21 digitálního systému pro správu hlasování na místě pomohlo Radě standardizovat proces registrace voličů napříč všemi obvody, tisknout méně nevyužitých hlasovacích lístků a umožnit voličům hlasovat v jejich domácím obvodu z jakékoli volební místnosti ve městě.

Výsledky

D21 digitální systém pro správu hlasování sklidil velký úspěch. Mnoho obvodů si pochvalovalo, že nemusely odmítat voliče jen proto, že spadali pod jiný obvod. Obvody, které v předchozí fázi procesu využily D21 hlasování ke sběru nápadů, ocenily užitečnost takového nástroje. Jen v Queens obvodu se zapojilo přes 600 členů komunity. Během volebního týdne mohly stovky voličů díky široké dostupnosti digitálních hlasovacích lístků hlasovat ve svém obvodu "na dálku", tedy z jiného volební místnosti. To městu oproti roku 2015 ušetřilo náklady na tisíce nevyužitých hlasovacích lístků. A v neposlední řadě na místě přítomný sčítací tým D21 zvládl zpracovat 67 000 hlasovacích lístků za méně než tři dny, což je obrovské zlepšení z původních 23 dní, které zaměstnanci města potřebovali na sečtení hlasů v minulém ročníku.


Hledáte podobné řešení?

Kontaktujte nás

Podívejte se na další případové studie

Řídím Říčany

Říčany jsou pro D21 v České republice klíčovým partnerem . Město je průkopníkem v občanské angažovanosti a participaci. Úkolem administrativy je zvýšit roli občanů v rozhodovacích procesech a ujistit se, že jsou rozhodnutí založena na kvalitních datech. Aby Říčany těchto cílů mohly dosáhnout, D21 pro ně vyvinula unikátní participativní program Řídím Říčany.

Zjistit více

Praha 10: Nová či zrekonstruovaná radnice?

Stejně jako mnoho jiných měst má i Praha 10 problém se zastaralou budovou radnice. Zástupci města rozhodli o jejím přestěhování, ale chtěli zjistit, jaký je názor obyvatel. D21 ukázala, že si obyvatelé stěhování nepřejí, ale preferují rekonstrukci stávající budovy. Praze 10 tak ušetřila peníze. Radnice navíc získala širokou škálu dat, která zahrnovala potřeby, preference a názory obyvatel na vybavení a služby.

Zjistit více

Konference Paris Climate 2015: Make It Work

Nalezení konsensu je při každém rozhodování velkou výzvou, stejně jako pojmenování bodů, kde se jednající nejvíce rozcházejí a kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost. Science Po - Paris stála před výzvou ukázat světu, že globální dohoda o klimatu je možná. D21 ji k tomu vybavila sadou nástrojů, díky kterým tohle "success story" proběhlo naprosto hladce.

Zjistit více

NHS Citizen, Velká Británie

Zdraví a zdravotní péče jsou na vrcholu žebříčku vládních priorit. Aby se služby zlepšovaly, britská National Health Service chtěla do diskuze začlenit pacienty, uživatele služeb a celou veřejnost. Získávání a smysluplné zpracování názorů je výzva, kterou D21 umí vyřešit.

Zjistit více