NHS Citizen, Velká Británie

Plánujete zlepšit či od základů změnit politiku s dopadem na velkou část veřejnosti? Chcete do této debaty začlenit občany a získat od nich zpětnou vazbu? Podívejte se, jak na to šli v NHS Citizen.

Zadání klienta

NHS Citizen (National Health Service Citizen) je národní program, který umožňuje občanům vyjádřit se k otázkám zdravotní péče a ovlivnit tak rozhodování NHS England.

Problém

Program NHS Citizen vznikl z pověření rady anglické National Health Service. Navržen byl tak, aby přinášel vhledy pacientů, uživatelů služeb a obecné veřejnosti do procesu vytváření politik.

Společně s The Democratic Society vytvořil inovativní prostor pro projednávání, do kterého může vstoupit kterýkoliv občan země a navrhnout konkrétní politiku či diskutovat ideje, a následně hlasovat spolu s ostatními o tom, který z návrhů by měl být předložen přímo národní radě NHS. Aby byla zajištěna vyšší úroveň shody a efektivní dialog, bylo třeba vyvinout mechanismus pro zpětnou vazbu v reálném čase.

Řešení D21

V září 2015 se D21 spojila se organizací The Democratic Society a nabídla britskému národnímu programu NHS Citizen možnost využít platformu D21 k hlasování o návrzích, které s nimi chtěla diskutovat rada NHS England.

Výsledky

Hlasování D21 umožnilo během shromáždění dosáhnout vyšší úrovně flexibility a konsensu. Ředitel The Democratic Society Anthony Zacharzewski poznamenal, že D21 byl skvělý a zodpovědný partner, který přinesl hladce fungující a efektivní volební hlasovací systém. Podle Zacharzewského se osvědčil především u vysoce citlivých a obtížných témat.

Diskuze o zdravotní péči by měla být otevřená. D21 to umožňuje včetně vyšší efektivity a orientace na konsensus!

Obrázky

Shromáždění občanů

Hledáte podobné řešení?

Kontaktujte nás

Podívejte se na další případové studie

Město New York - Participativní rozpočet

Participativní rozpočtování (participatory budgeting, zkráceně PB či pébéčko) je demokratický proces, ve kterém členové komunity přímo rozhodují o tom, jak utratit část veřejného rozpočtu. Jde o formu demokracie zdola. D21 zajišťovala technické řešení pébéčka v roce 2016 a bude tomu tak i v roce 2017.

Zjistit více

Řídím Říčany

Říčany jsou pro D21 v České republice klíčovým partnerem . Město je průkopníkem v občanské angažovanosti a participaci. Úkolem administrativy je zvýšit roli občanů v rozhodovacích procesech a ujistit se, že jsou rozhodnutí založena na kvalitních datech. Aby Říčany těchto cílů mohly dosáhnout, D21 pro ně vyvinula unikátní participativní program Řídím Říčany.

Zjistit více

Praha 10: Nová či zrekonstruovaná radnice?

Stejně jako mnoho jiných měst má i Praha 10 problém se zastaralou budovou radnice. Zástupci města rozhodli o jejím přestěhování, ale chtěli zjistit, jaký je názor obyvatel. D21 ukázala, že si obyvatelé stěhování nepřejí, ale preferují rekonstrukci stávající budovy. Praze 10 tak ušetřila peníze. Radnice navíc získala širokou škálu dat, která zahrnovala potřeby, preference a názory obyvatel na vybavení a služby.

Zjistit více

Konference Paris Climate 2015: Make It Work

Nalezení konsensu je při každém rozhodování velkou výzvou, stejně jako pojmenování bodů, kde se jednající nejvíce rozcházejí a kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost. Science Po - Paris stála před výzvou ukázat světu, že globální dohoda o klimatu je možná. D21 ji k tomu vybavila sadou nástrojů, díky kterým tohle "success story" proběhlo naprosto hladce.

Zjistit více