Řídím Říčany

Chcete vědět, jak oslovit občany a motivovat je k participaci? Zajímá vás, jak získat více dat o tom, co opravdu chtějí a potřebují? Podívejte se, jak na to šli v projektu "Řídím Říčany".

Zadání klienta

Říčany jsou město na okraji Prahy s více než 15 tisíci obyvateli. Jsou klíčovým partnerem D21 v České republice a propagátorem správy města za pomoci aktivní participace občanů.

Problém

Aby rostla participace obyvatel na rozhodovacích procesech, musela Říčanská administrativa vyřešit několik výzev. Velmi důležité bylo zvýšit angažovanost lidí, aby jejich účast na veřejném životě byla jednoduchá, zábavná a obohacující. Město také muselo najít nové způsoby shromažďování a analýzy dat, aby rozhodování zástupců města více odpovídalo aktuálním potřebám obyvatel.

Řešení D21

V květnu 2015 začala intenzivní spolupráce mezi D21 a městem Říčany. V důsledku toho vznikl projekt "Řídím Říčany", který se snaží o dlouhodobé a vzrůstající angažmá občanů do rozhodovacích procesů ve městě. V České republice je takový projekt naprosto jedinečný. Ukazuje vysokou míru flexibility co se týče registrace a verifikace hlasujích. U důležitých voleb (např. investice) je registrace a verifikace přísnější, u hlasování např. o kulturních vystoupeních ve městě zase volnější.

Výsledky

Do ledna 2016 se do naší platformy zaregistrovalo 1 500 z 15 000 obyvatel Říčan. To je poměrně vysoké číslo. Obzvlášť, když uvážíte, že k posledním komunálním volbám přišlo 6000 lidí.

Od začátku projektu "Řídím Říčany" mohli občané rozhodovat o řadě různých témat, počínaje výběrem projektů, do kterých by město mělo investovat (v hodnotě cca 2,5 mil. Kč), přes úpravy městské vyhlášky, až po výběr hudební kapely, která zahraje na městském hudebním festivalu.

Město nezískalo pouze odpovědi na tyto otázky, ale také podrobná data o tom, jaké jsou potřeby a preference obyvatel podle věku, pohlaví atd. D21 také provedla reprezentativní průzkum spokojenosti obyvatel s vybavením a službami v jejich okolí. Všechna tato data slouží k lepšímu plánování a cílení na konkrétní skupiny obyvatel a jejich problémy.

Říčany společně s D21 ukazují, že rozhodování vycházející ze znalostí a zkušeností, je snadné!


Hledáte podobné řešení?

Kontaktujte nás

Podívejte se na další případové studie

Město New York - Participativní rozpočet

Participativní rozpočtování (participatory budgeting, zkráceně PB či pébéčko) je demokratický proces, ve kterém členové komunity přímo rozhodují o tom, jak utratit část veřejného rozpočtu. Jde o formu demokracie zdola. D21 zajišťovala technické řešení pébéčka v roce 2016 a bude tomu tak i v roce 2017.

Zjistit více

Praha 10: Nová či zrekonstruovaná radnice?

Stejně jako mnoho jiných měst má i Praha 10 problém se zastaralou budovou radnice. Zástupci města rozhodli o jejím přestěhování, ale chtěli zjistit, jaký je názor obyvatel. D21 ukázala, že si obyvatelé stěhování nepřejí, ale preferují rekonstrukci stávající budovy. Praze 10 tak ušetřila peníze. Radnice navíc získala širokou škálu dat, která zahrnovala potřeby, preference a názory obyvatel na vybavení a služby.

Zjistit více

Konference Paris Climate 2015: Make It Work

Nalezení konsensu je při každém rozhodování velkou výzvou, stejně jako pojmenování bodů, kde se jednající nejvíce rozcházejí a kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost. Science Po - Paris stála před výzvou ukázat světu, že globální dohoda o klimatu je možná. D21 ji k tomu vybavila sadou nástrojů, díky kterým tohle "success story" proběhlo naprosto hladce.

Zjistit více

NHS Citizen, Velká Británie

Zdraví a zdravotní péče jsou na vrcholu žebříčku vládních priorit. Aby se služby zlepšovaly, britská National Health Service chtěla do diskuze začlenit pacienty, uživatele služeb a celou veřejnost. Získávání a smysluplné zpracování názorů je výzva, kterou D21 umí vyřešit.

Zjistit více