Participace 21

Zapojte své občany, žáky a studenty nebo partnery do rozhodování. Získejte od nich podnětné informace. Hlasujte v soutěžích a jiných společenských akcích.

Pomocí unikátní metody více hlasů. Na moderní softwarové platformě Decision 21.

více informací

Do rozhodování jsme zapojili přes 1 milion lidí, ve více jak 500 projektech, na 4 kontinentech.

Čeho spolu dosáhneme

Naší misí je vytvořit společnost, kde se občané zajímají o své okolí a mají zájem se podílet na otázkách, které se jich týkají. A lokální autority jim umožní se do takového rozhodování zapojit. Proto jsme vyvinuli unikátní platformu pro občanskou participaci. Vychází z odborných poznatků, je jednoduchá, intuitivní a všestranná. Díky metodě D21 s efektem více hlasů pomůže najít optimální řešení, na kterém se většina shodne.

Jak funguje naše hlasovací metoda

Hlasování pomocí metody D21 umožňuje udělit více hlasů a v případě potřeby také hlas minusový. Počet hlasů vždy závisí na konkrétním hlasování. Autorem hlasovací metody je matematik a sociální reformátor Karel Janeček. Jak v praxi funguje systém, který zajistí širší shodu a upozorní na zásadní kontroverze? Podívejte se na výsledky úspěšné online volební hry Prezident 21.

Platforma Decision 21 vám zaručuje

Bezpečnost dat i osobních údajů

Uživatelsky jednoduché technologie

Hlasovací metodu výhodnou pro všechny

Co se děje v Participaci 21